14 Eylül 2013 Cumartesi

Basın Açıklamasına ÇağrıHALİÇ DAYANIŞMASI
BASIN AÇIKLAMASI’NA ÇAĞIRIYOR...


Haliç peyzajını ve 558 yıllık geçmişi olan TERSANE-İ AMİRE’yi (Haliç Tersaneleri) parçalayacak, kimliğini yok edecek büyük bir tehdit oluşturan; kamuya ait ve özgün değerlerini koruyan bir sit alanının imara açılması anlamına gelen ve bitişiğindeki Okmeydanı, Kasımpaşa ve Galata üzerine yapacağı etkilerle, çok büyük çaplı bir rantsal dönüşümün önünü açacak olan kamuoyunca bilinen adıyla HALİÇPORT (Haliç Yat Limanı ve Kompleksi) Projesi’nin bir araya getirdiği tersane emektarları, sendikalar, meslek kuruluşları ve üyeleri ile yüzyıllardır komşusu olarak Tersanelerle iç içe yaşam sürdüren mahalle sakinleri ve dernekleri, HALİÇ DAYANIŞMASI’nı oluşturdular.
Tarihi-arkeolojik-endüstriyel-kültürel ve mimari mirasımız olan TERSANE-İ AMİRE’nin, Haliç’in  peyzaj değerlerinin, Tersane alanındaki  arkeolojik varlıkların, tarihi yapıların ve çevresindeki kentsel dokunun, Tersane alanındaki kamu mülkiyetinin, ancak kamu yararı yaklaşımıyla  korunabileceğine olan inançlarını belirterek ve tehdit altındaki kamusal mirasın doğru değerlendirilmesi ve Tersanenin üretim-istihdam potansiyeli geliştirilerek geleceğe taşınmasını savunmak üzere bir araya gelen HALİÇ DAYANIŞMASI Bileşenleri; konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmak üzere bir BASIN AÇIKLAMASI gerçekleştirecekler.
Ülkesine, kentine, mahallesine, doğaya ve çevreye sahip çıkan; tarihi-kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması konusunda duyarlı tüm kişi, kurum, kuruluş, sendika, meslek örgütü vb. ile siyasi partileri 23 Ağustos 2013 Cuma günü Saat 11:00’de CAMİALTI TERSANESİ önünde yapılacak açıklamaya katılıp omuz vermeye; yazılı ve görsel basın mensuplarını da kamuoyuna aktarılmasına katkı sunmaya; kısaca DAYANIŞMA’ya çağırıyoruz.

HALİÇ DAYANIŞMASI BİLEŞENLERİ

İletişim için: halicdayanismasi@gmail.com


Hiç yorum yok: