3 Aralık 2013 Salı

Haliç’te batan bir gemi : Yaşayan miras Tersane-i Amire

Haliç’te batan bir gemi : Yaşayan miras Tersane-i Amire

Yazan  Bora Bayrakçı

Kamuoyunun Haliç Port Projesi olarak bildiği ve ihalenin duyurulmasından, teklif alınma usülüne kadar her aşamasında şaibelerle dolu olan bu rant projesinin yer teslimi 8 Kasım 2013 tarihinde yapıldı. 


İçerisinde her biri 70 yat kapasiteli  iki yat limanı, her biri 400 oda kapasiteli 5 yıldızlı iki otel, dükkânlar, restoranlar, kongre ve kültür merkezleri, sinema ve eğlence tesisleri, 1000 kişilik cami ve otopark olduğu söylenen proje(1), Haliç’in kuzey kıyısı ve ona komşu alanlarda durdurulamaz bir mekansal dönüşümü tetikleyecek. Bunun sonucu olarak da hem önemli bir endüstri mirasımızı kaybetmiş olacağız, hem de yakın çevresindeki kentlinin gönülsüzce yerinden edileceği, mülksüzleştirileceği yağma projelerine tanıklık edeceğiz. İhale hakkında, iptal ve yürütmeyi durdurma istemiyle açılmış ve henüz sonuçlanmamış bir dava olmasına rağmen, tamamı SİT kapsamına giren tesisin içindeki  gemi yapımında kullanılan muhtelif makina ve teçhizatın hurda fiyatına elden çıkarılmış olduğunu ihalenin sonuçlanmasıyla öğrenmiş olduk. 
... ... ...

Hiç yorum yok: