18 Kasım 2013 Pazartesi

İSTANBUL MİTİNGİ ÇAĞRISI

558 yıllık tarihi, arkeolojik, endüstriyel, kültürel ve mimari mirasımız olan TERSANE-İ AMİRE’nin; Haliç kıyılarındaki tarihi, arkeolojik ve güncel yerleşim dokusunun ve kamusal alanlarda kamu mülkiyetinin korunmasını; söz konusu kamusal mirasın ve üretim-istihdam potansiyelinin iyileştirilerek ve geliştirilerek geleceğe taşınmasını savunmak amacıyla bir araya gelen ve AKP’nin rantsal dönüşümüne karşı duran ve mücadele eden tersane emektarları, sendikalar, meslek kuruluşları ve üyeleri ile yüzyıllardır komşusu olarak tersanelerle iç içe yaşam sürdüren mahalle sakinleri ve derneklerinin oluşturdukları HALİÇ DAYANIŞMASI;
neo-liberalizmin kent mekânına ve yaşam alanlarına saldırısına karşı farklı mecralarda mücadele eden kent hareketlerini, mahalle derneklerini, meslek odalarını, sivil toplum temsilcilerini ve aktivistleri bir araya getiren KENT HAREKETLERİ’nin doğal bir bileşeni olarak;
Kuşdili Çayırı’ndan Haydarpaşa Garı’na; Cevizli Tekel’den Haliç’e; Kuzey Ormanları’ndan temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve anayasaya aykırı 6306 sayılı Afet Yasası tarafından tehdit edilen mahallelerimize; hepimizi tehdit eden ve kente karşı birer suç haline dönüşmüş olan anti-demokratik ve bilimdışı mega “ulaşım” projelerinden kentsel-kamusal-tarihsel-doğal alanlarımızı yağmalama planlarına karşı çok çeşitli alanlardaki mücadeleleri yürüten İstanbul halkının Gezi İsyanıyla yarattığı birlik ve dayanışma ruhunu sürdürüp güçlendirmek, yaklaşan yerel seçim ortamında İstanbul kenti hakkındaki kırmızı çizgilerimizi ortak bir kent manifestosu ile görünür hale getirmek amacıyla 22 Aralık 2013 Pazar günü gerçekleştirilecek olan İSTANBUL MİTİNGİ’ne katılma ve katkı koyma kararı almıştır.

Saygı ile duyurulur.

Hiç yorum yok: