27 Kasım 2013 Çarşamba

Adalet İçin Hukukçular'dan Haliç Dayanışması'na Destek....


Haliç Dayanışması'nın mücadelesini destekliyoruz.

Biz, Adalet İçin Hukukçular olarak ülkesine, kentine, mahallesine, doğaya, en temel insan haklarına, emeğine ve tarihine sahip çıkan Haliç Dayanışması’nı destekliyor ve yaşanan hukuksuzlukların takipçisi olacağımızı açıklıyoruz!

AKP iktidarının kent planlaması olarak uyguladığı şey aslında bir kentsel talandır. İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik kriz döneminde AKP iktidarını 'istikrarlı' imiş gibi gösteren, en kârlı alan inşaat sektörüdür. AKP iktidarı ranta dayanmakta, emekçi halkın emeğini sömürerek ayakta kalmaktadır. AKP’nin kente ve imara ilişkin yasalarının  hiçbiri toplumsal ihtiyaç ve talepler gözetmemektedir. Bu yasalar başta konut hakkı olmak üzere pek çok insan hakkı ihlâli ile mağduriyeti barındırmakta ve salt ekonomik getiriye odaklandıklarından kamu yararı yok sayılmaktadır. Çıkarılan yasaların bizatihi kendileri belirsizlik içindedir ve halk aleyhine, idareyi sınırsız yetkilerle donatmıştır.

Hukukun ve kurumlarının, siyasi baskı mekanizmasının bir aracı olarak kullanıldığı bu süreçte Haliçport adı altında sunulan proje de AKP’nin talan politikalarından yalnızca biridir ve AKP’nin diğer tüm projeleriyle bağıntılıdır.

Adalet İçin Hukukçular olarak ülkesine, kentine, mahallesine, doğaya ve çevresine sahip çıkan Haliç Dayanışması’na desteklerimizi sunuyor, bu mücadeleyi birlikte büyütmeyi umduğumuzu ve yapılan hukuksuzlukların takipçisi olduğumuzu açıklıyoruz.Adalet İçin Hukukçular

Hiç yorum yok: